قفس تنهایی

هیچکس با من نیست!...ماندهام تا به چه اندیشه کنم...مانده ام در قفس تنهایی...در قفس می خونم...چه غریبانه شبی ست...شب تنهایی من!...         

/ 1 نظر / 8 بازدید
سودابه

راضیه توخیلی دخترصاف وصادقی هستی من کشته ی مرامتم من بایداعتراف کنم ک زندگیمومدیونتم بخاطریکه صفدریوگفتی مرررررررررررررررررررررررررررسی بووووووووووووووس خیتی جیگری