تنهایی را دوست دارم زیرا بی وفا نیست...تنهایی را دوست دارم زیرا عشق دروغی در آن نیست...تنهایی را دوست دارم زیرا تجربه کردم...تنهایی را دوست دارم زیرا خداوند هم تنهاست...تنهایی را دوست دارم زیرا...در کلبه تنهاییم در انتظار خواهم گریست و انتظار کشیدنم را پنهان خواهم کرد

 

/ 1 نظر / 5 بازدید
مریم

آنگاه که تنهایی تورا می آزارد به خاطر بیاور که خداوند بهترین های دنیا را تنها آفریده است!!!