ولنتاین چیست؟

 

روز ولنتاین(روز عشاق ویا عشق ورزی)مصادف با ٢۵ بهمن (١۴فوریه)در بعضی فرهنگها روز ابراز عشق است.

این ابراز عشق معمولا با فرستادن کارت ولنتاین به صورت ناشناس انجام میشود سابقه تاریخی روز ولنتاین به جشنی که به افتخار قدیس والنتاین در کلیسای کاتولیک برگزار می شد باز می گردد.

ولنتاین اولین موردی نبود که با رشد همه گیر و خارقالعاده خود در مدت زمانی نه طولانی به امری آشنا در جامعه ی ایرانی ما بدل شد و قطعا آخرین نیز نخواهد بود

والنتاین که بود؟

امروزه کلیسای کاتولیک به این نتیجه رسیده است که حداقل سه قدیس با نام والنتاین وجود داشته است که همگی به شهادت رسیده اند از این رو چندین افسانه سعی در بازگویی خواستگاه این آیین دارند.

سده سوم میلادی روم باستان فرمانروایی به نام کلادیوس دوم داشت که معتقد بود جنگجویانش باید مردانی مجرد باشند.بر اساس همین اعتقاد ازدواج برای سربازان امپراطوری روم ممنوع گشت .قاطعیت فرمانروای بی رحم جرات ازدواج را از تمام سربازان سلب کرد.

 

اما در این بین کشیشی با نام والنتاین مخفیانه عقد سربازان رومی با دختران محبوبشان جاری می ساخت.هنگامی که این عقدهای پنهانی آشکار شدند والنتاین دستگیر و به اعدام محکوم شد.در زندان به دختر نابینای یکی از زندانبانان دل بست و هنگامی که رهسپار مراسم هعدام بود کارتی برای دختر نوشت که این امضا را داشت:"از طرف والنتاین تو" 

/ 0 نظر / 9 بازدید