کجا باید رفت؟...

ز که باید پرسید؟!!!

وازه عشق و پرستیدن چیست؟

               جان اگر هست چرا در من نیست؟

من که خود می دانم...

راه من راه فناست

قصه عشق فقط یک رویاست...

آه ای راه سکوت...

          آه ای ظلمت شب...

من همان گمشده ی این خاکم

                    به خدا عاشق قلبی پاکم

/ 0 نظر / 2 بازدید