حرف دل

از صدایم اشک می بارد

آه من تنها ترین تنهای این دنیام

هیچ یاری مهربانی هیچ همدردی

نیست حتی سایه ای اینجا

قلب من عمریست بغضش را فرو خورده

اشک های تلخ من نیز عمریست تکراریست

هستم اما از تهی هم نیست تر گویا

بودنم همرنگ مرگی ممتد و جاریست

 

/ 0 نظر / 7 بازدید