فرق من و تو اینه...

خوب به خودت نگاه کن ببین چی داری از من!!

جز اینکه صد تا دنیا فاصله داری از من...

فاصله مون یه دنیاست پس انتها نداره

ما مال هم نمیشیم تو روز و من ستاره...

نه قلب تو بند منه نه فکرمی همیشه

بیا به هم دروغ نگیم اینجوری حل نمیشه...

مهم نبود از اول که آخرش چی میشه

نگفته ها زیاده اما این آخریشه...

هر کی بخواد می تونه تو قلب تو بشینه

خوب به خودت نگاه کن فرق من و تو اینه...

فرق من وتو اینه...

 

 

/ 1 نظر / 54 بازدید
م.ک

چه تفاوتی داریم ولی اعتقاد نداریم