هوای تو...

آخرش رفتی و من تنها شدم

یه غروب سرد بی فردا شدم

یه روز از غصهتو پیر میشم

رفتی و جای تو خالیه پیشم...

 

آخرش نموندی و خاطره موند

رفتی و رفتن تو دلمو سوزوند

ولی من سپردمت به آسمون

دست اون شاهد عشق پاکمون...

 

نیستی من بهونه گیره کی بشم؟؟!

رفتی دستامو رو عکست می کشم

آخر شمارش روز شبها

کی میشه بیاد دوباره ای خدا...؟!

 

خواب هر شبم شده رویای تو

من هنوز تو گوشمه صدایتو...

کاش نمی رفتی و من پر میشدم

روز و شب از عطر تو هوای تو...

/ 0 نظر / 10 بازدید