خسته ام...

                                  خسته ام از این کویر

          خسته ام از این کویر این کویر کور و پیر

             این هبوط بی دلیل این سقوط ناگزیر

 

              آسمان بی هدف بادهای بی طرف

              ابرهای سر به راه بیدهای سر به زیر

 

                ای نظاره شگفت ای نگاه ناگهان

                     ای همواره در نظر ای هنوز بی نظیر

 

             آیه آیه ات صریح سوره سوره ات فصیح

              مثل خطی از هبوط مثل سطری از کویر   

 

                 مثل شعر ناگهان مثل گریه بی امان

                مثل لحظه های وحی اجتناب ناپذیر

 

                    ای مسافر غریب در دیار خویش

                 با تو آشنا شدم با تو در همین مسیر 

   

                  از کویر سوت و کور تا مرا صدا زدی   

                     دیدمت ولی چه دور!دیدمت ولی چه دیر    

 

                این تویی در آن طرف پشت میله ها رها

              این منم در این طرف پشت میله ها اسیر

              

                     دست خسته مرا مثل کودکی بگیر

                    با خودت مرا ببر خسته ام از این کویر            

/ 2 نظر / 15 بازدید

تو دهن خودتو مهدییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی عاشقتم بووووووووووووووووووووووووووووووس هزار تا از جوجه طلایی مهربونت ............................................ کم حرص مهدی دیوسو بخور ارزش نداره بقران ادم نیست بوس........................................................