جدایی

ببین ببین جدایی چه به روزم آورد

    که در این سکوت ندارم  همدمی....

                         جز

                   غم و قطره های اشک.....!

/ 0 نظر / 8 بازدید