من نمی دانم...

من نمی دانم چیست

 که چنین زار و پریشانم

.... و چرا؟؟

     مزه بر هم زدنی اشک مرا می ریزد؟؟؟

                                   نکند باز من عاشق شده ام؟؟!!

نگرانی من بابت چیست؟؟؟

    و چرا اینهمه رفتار ترا می پایم

        و چرا اینهمه دلواپس چشمان توام؟؟؟؟؟

                        ریشه ی اینهمه دلتنگی چیست؟؟؟؟

                                       نکند باز من عاشق شده ام؟؟!!

آه....

ای مردم این دهکده ی موهومی

                      به همه می گویم....

                           اگر عاشق شده باشم

                                  خون من گردن آن دخترک مهسایی است

                                                            که در اقلیم مجازی هر شب

تا سحر

بال در بال دلم می چرخید

          و برای دلم افسانه ی دریا می گفت

خون من گردن اوست

/ 3 نظر / 9 بازدید
پریسا

دیگه دیره واسه موندن دارم از پیش تو میرم جدایی سهم دستامه که دستاتو نمی گیرم تو این بارون تنهایی دارم میرم خداحافظ شده این قصه تقدیرم چه دلگیرم خداحافظ دیگه دیره واسه موندن دارم از پیش تو میرم جدایی سهم دستامه که دستاتو نمی گیرم دیگه دیره دارم میرم چقد این لحظه ها سخته جدایی از تو کابوسه شبیه مرگ بی وقته دارم تو ساحل چشمات دیگه آهسته گم میشم برام جایی تو دنیا نیست تو اوج قصه گم میشم

پریسا

دیگه دیره واسه موندن دارم از پیش تو میرم جدایی سهم دستامه که دستاتو نمی گیرم تو این بارون تنهایی دارم میرم خداحافظ شده این قصه تقدیرم چه دلگیرم خداحافظ دیگه دیره واسه موندن دارم از پیش تو میرم جدایی سهم دستامه که دستاتو نمی گیرم دیگه دیره دارم میرم چقد این لحظه ها سخته جدایی از تو کابوسه شبیه مرگ بی وقته دارم تو ساحل چشمات دیگه آهسته گم میشم برام جایی تو دنیا نیست تو اوج قصه گم میشم

پریسا

دیگه دیره واسه موندن دارم از پیش تو میرم جدایی سهم دستامه که دستاتو نمی گیرم تو این بارون تنهایی دارم میرم خداحافظ شده این قصه تقدیرم چه دلگیرم خداحافظ دیگه دیره واسه موندن دارم از پیش تو میرم جدایی سهم دستامه که دستاتو نمی گیرم دیگه دیره دارم میرم چقد این لحظه ها سخته جدایی از تو کابوسه شبیه مرگ بی وقته دارم تو ساحل چشمات دیگه آهسته گم میشم برام جایی تو دنیا نیست تو اوج قصه گم میشم