زندگی

همیشه به منمیگفت زندگی وحشتناکه ولی یادش رفته بود که به من میگفت تو زندگی منی

یکی از روزا ازش پرسیدم چقدر منو دوس داری؟

گفت به اندازه خورشید در آسمان!!!!!!

به آسمون نگاه کردم و دیدم هوا بارونیه و خورشیدیم در آسمون معلوم نبود....

/ 0 نظر / 7 بازدید