معنی دختر بودن!!

دختر بودن یعنی کله قند و لی لی لی...

دختر بودن یعنی الگوی خیاطی وسط مجله های درپیت

دختر بودن یعنی همونی باشی که خاله ومامان و عمه ت هستن

دختر بودن یعنی "دخترو چه به رانندگی؟"

دختر بودن یعنی"شنیدی شوهر سیمین واسه ش یه

سرویس طلا خریده ١٢ میلیون؟"

دختر بودن یعنی باید فیلم مورد علاقه تو ول کنی پاشی چایی بریزی

دختر بودن یعنی نخواستن و خواسته شدن

دختر بودن یعنی حق هر چیزی رو فقط وقتی داری که تو عقد نامه نوشته باشه

دختر بودن یعنی"ببخشید میشه جزوه تونو ببینم؟"

دختر بودن یعنی"به به خانوم خوشگل...هزار ماشاللااااا"

دختر بودن یعنی "برو تو دم در وای نستا"

دختر بودن یعنی لباست ۴ متر و نیم پارچه ببره که آقایون به گناه

نیفتن

دختر بودن یعنی"به سلامتی لیسانس هم گرفتی دیگه

باید شوهرت بدیم"

دختر بودن یعنی"کجا  داری میری؟"

دختر بودن یعنی"تو نمی خواد بری اونجا من خودم میرم"

دختر بودن یعنی"کی بهت زنگ زد؟!با کی حرف زدی؟!"

دختر بودن یعنی اجازه گرفتن واسه هر چی ...حتی نفس کشیدن...

 

/ 2 نظر / 9 بازدید
م.ک

دختر بودن یعنی حبس ابد

بند انگشتی

خوب بود خوشم اومد